O cyklu "Sztuka relacji"

Budowanie satysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem stanowi podstawę szczęśliwego i jak się okazuje długiego życia. Liczne badania pokazują, że umiejętności rozumienia siebie i innych, czyli tzw. inteligencja emocjonalna, bardzo silnie korelują z osiąganym przez człowieka sukcesem życiowym, a osoby, które uczestniczą w różnych relacjach: przyjacielskich, z rodziną, sąsiedzkich, z kolegami z pracy i znajomymi, mają większą szansę na długie życie. Kiedy wchodzimy w kontakt z innymi ludźmi uwalniają się hormony, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i dobrostan psychiczny.

Jak twierdzi Martin Buber (austriacki filozof i religioznawca) – z jakości naszych relacji powstaje otaczający nas świat. Żyjąc z innymi, dla innych i wśród innych, czerpiemy z tego energię, satysfakcję, odczuwamy radość i karmimy się nawzajem. Bywa też, że przeżywamy rozczarowanie, niezrozumienie i frustrację. Niezmiernie ważna zatem wydaje się sztuka relacji, czyli budowanie kontaktu pełnego szacunku i akceptacji dla uczuć i pragnień drugiego człowieka, również wtedy, gdy mamy różne zdania, konfliktowe potrzeby czy odmienne wartości. 

W trakcie wykładów i warsztatów będziemy mogli przyjrzeć się różnym aspektom naszych relacji, być może lepiej zrozumiemy, jak je tworzymy, co jest naszą mocną stroną, a co możemy zmienić, polepszyć. Zrozumienie siebie samego jest bowiem podstawą autentycznych i dających siłę relacji z drugim człowiekiem.

Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie sztuki stawiania granic. Czasami jesteśmy tak pochłonięci zaspokajaniem potrzeb innych, że zapominamy o własnych pragnieniach. Czy zatem lepiej być w zgodzie ze sobą, czy w zgodzie z innymi? Czy musimy wybierać czyjeś „dobro”, czy możliwe jest jednoczesne dbanie o siebie i tworzenie dobrych relacji z drugim człowiekiem? Oczywiście najlepiej jest przebywać z ludźmi, których system wartości jest podobny do naszego. Trzeba takich ludzi szukać, rozpoznawać i zaprzyjaźniać się z nimi. Jednak i w takich wzajemnie życzliwych relacjach, nie ma gwarancji, że jedna osoba nie posunie się do zachowań egoistycznych, samolubnych, nastawionych na interes własny, a lekceważących lub nieuważnych wobec drugiej osoby. Drugie spotkanie będzie o konfliktach między ludźmi, jak do nich dochodzi i jak je konstruktywnie rozwiązywać, aby wzmacniać i rozwijać wzajemne relacje. Kolejny wykład dotyczyć będzie wpływu mediów społecznościowych na nasze życie, emocje i relacje z innymi. Dowiemy się jakie są plusy kontaktów w sieci i jakie są zagrożenia. Kiedy „fejsowa” rozrywka staje się problemem i jak możemy sobie z tym poradzić. Czy kontakty w sieci różnią się od tych w realu, jak zachować równowagę gwarantującą zdrowie i satysfakcjonujące relacje. Na ostatnim spotkaniu podejmiemy temat toksycznych relacji. Spróbujemy zrozumieć na czym polega owa toksyczność, porozmawiamy jak sobie z nią radzić, kiedy doświadczamy jej w relacjach z innymi. Będzie to też okazja, aby przyjrzeć się samemu sobie, czy czasami nie wyzwala się z nas toksyczna nutka.

Wykłady i warsztaty nie wymagają od uczestników wiedzy psychologicznej. Każde spotkanie można traktować jako odrębne wydarzenie. Oczywiście zapraszamy na skorzystanie z całego cyklu, niewątpliwie zysk będzie wtedy o wiele większy. 


Drukuj