Organizatorzy cyklu "Sztuka relacji"

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce południowo-wschodniej – przestrzenią rozwoju kadr dla świata nauki i biznesu, ośrodkiem badawczym i instytucją użyteczności publicznej w jednym.

Kształci studentów na ponad 20 kierunkach studiów (w tym na studiach dualnych) oraz na ponad 50 kierunkach studiów podyplomowych i specjalistycznych kursach oraz szkoleniach. Studia odbywają się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. WSIiZ, jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje specjalność General Aviation i Aviation Management.

Czytaj więcej o WSIiZ »

Zajęcia prowadzą profesorowie z najlepszych uniwersytetów polskich i zagranicznych oraz praktycy biznesu. Dbając o praktyczny profil kształcenia, część kierunków prowadzona jest w bliskiej współpracy z branżowymi partnerami strategicznymi.

Uczelnia dysponuje 50 nowoczesnymi laboratoriami specjalistycznymi, znajdującymi się w Kampusie w Kielnarowej i w Rzeszowie. Kilkanaście sal audytoryjnych mieści w sumie 3587 osób.

Współpracuje z największymi firmami w Polsce i za granicą, jako partner, zleceniodawca i zleceniobiorca. Realizuje projekty naukowo-badawcze, rozwojowe i edukacyjne. Jest organizatorem międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, branżowych oraz interdyscyplinarnych.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce. Została nagrodzona wieloma certyfikatami, potwierdzającymi jakość kształcenia, zarządzania i organizacji. WSIiZ znalazła się w pierwszej 10 najchętniej wybieranych, niepublicznych uczelni w kraju, według rankingu MNiSW.

Oferuje zajęcia dla osób w każdym wieku: od najmłodszych (RAI) przez osoby poszukujące dodatkowych kwalifikacji po uzyskaniu dyplomu (Seminarium doktoranckie, Centrum Studiów Podyplomowych), aż po ambitnych seniorów (Akademia 50+).

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest także współzałożycielem jednego z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych Copernicus Center Press.

Klasztor oo. Dominikanów w Rzeszowie

Duchowi synowie św. Dominika - bracia Zakonu Kaznodziejskiego obecni są w stolicy Podkarpacia od 33 lat.

Swoją pracą duszpasterską zakonnicy starają się objąć wszystkie grupy wiekowe osób z nimi związanych od dzieci po seniorów.

W ramach pracy parafialnej dominikanie sprawują sakramenty, prowadzą katechezę szkolną, katechezę sakramentalną, kursy przedmałżeńskie, kursy przedślubne, duchową formację rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz inne formy działalności ściśle związane z prowadzeniem parafii: kancelaria parafialna, pogrzeby, odwiedziny chorych, wizyta kolędowa, ministranci, duszpasterstwo dzieci prowadzone przez siostry, 6 serii rekolekcji wielkopostnych oraz rekolekcje adwentowe, codzienne nabożeństwa, wspólna modlitwa brewiarzowa, etc.

Czytaj więcej o Klasztorze oo. Dominikanów »


Drugim obszarem działania klasztoru jest duszpasterstwo młodzieży, które ma charakter ponadparafialny. Do tego typu działalności należy zaliczyć duszpasterstwo akademickie "Szopka", duszpasterstwo młodzieży szkół średnich i gimnazjalistów "Szopka" oraz duszpasterstwo postakademickie "Wiata".

Trzecim obszarem pracy dominikanów są osoby dorosłe i związane z nimi grupy, które szeroko przekraczają zakres pracy parafialnej. To liczne grupy postakademickie o charakterze modlitewnym, i duchowym. Zaliczyć można do nich: Bractwo Różańcowe, powstającą fraternię tercjarzy dominikańskich, Klub Seniora, Poddasze, Lectio Divina, Rhema – słowo żywe, grupę medytacji chrześcijańskiej, grupę czytającą Katechizm, Klub Ojca, grupę osób żyjących w pojedynkę Plus-minus 40, grupę profesorów rzeszowskich uczelni, Spotkania Małżeńskie, Monolit, grupę małżeństw.

Kolejny, czwarty wymiar pracy dotyczy szeroko rozumianej funkcji edukacyjnej i kulturalnej. Tutaj można wspomnieć o grupach o charakterze intelektualnym i warsztatowym, a więc: Filozoficzno-Teologiczna Szkoła św. Jacka, kursy tańca towarzyskiego, zajęcia sportowe, kursy językowe, Akademia Seniora, szkoła rodzenia, warsztaty noszenia dzieci w chustach, wykłady dotyczące kwestii prawnych, Poczytalnia – czytanie bajek dzieciom, funkcjonujące 4 schole odpowiedzialne za oprawę muzyczną podczas liturgii. Zaliczyłbym do tego także prowadzenie cyklicznych audycji w diecezjalnym Radio Via, okazjonalnej obecności w mediach lokalnych oraz stałej w mediach społecznościowych, sprzedaż książek dominikańskiego wydawnictwa „ W Drodze” oraz miesięcznika „W Drodze”. Zaś działalność kulturotwórcza to: Galeria fotografii Ope, warsztaty florystyczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty kaligrafii, warsztaty śpiewu, koncerty muzyki sakralnej i jazzowej, festyny parafialne, kiermasze, spotkania z autorami książek oraz gośćmi klasztoru.

Piątym polem pracy klasztoru jest pomoc charytatywna zarówno w kwestii bezpośredniej pomocy najuboższym – którą zajmuje się Grupa Charytatywna św. Marcina de Porres – niosąca wsparcie dla blisko 200 osób w 76 rodzinach, a także w kwestii pomocy wyspecjalizowanej, nierzadko terapeutycznej, którą zajmuje się działające przy klasztorze Dominikańskie Centrum Pomocy Rodzinie, służące bogatą ofertą poradni oraz prowadzonych spotkań tematycznych czy mediacji rodzinnych. Przy klasztorze działa również rzeszowski oddział ogólnopolskiej Fundacji „Mam Marzenie”. Pomoc charytatywna prowadzona jest przy pomocy wolontariuszy.

Chcemy podejmować misję św. Dominika: pragnienie odważnego głoszenia Boga, budowanie życia we wspólnocie oraz poszukiwania prawdy w świecie.


Drukuj