Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ - Kienlarowa

3 października 2019 r.
godz. 11.00

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

„W zgodzie ze sobą. Trudne relacje - sztuka stawiania granic”

Nawiązywanie relacji międzyludzkich to jedna z najważniejszych potrzeb naszego życia. Dzięki jej zaspokojeniu możemy w sposób prawidłowy funkcjonować w społeczeństwie: w pracy, w rodzinie i wśród przyjaciół. Warto bowiem zaznaczyć, iż niezależnie od zawodu, wykształcenia czy też kręgu kulturowego, o osiąganym przez człowieka sukcesie życiowym decyduje tzw. inteligencja emocjonalna. Budowanie pozytywnych relacji jest więc nieocenioną sztuką.

Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie budowania pozytywnych relacji zapraszamy do udziału w spotkaniu inaugurującym cykl „Sztuka relacji” z udziałem dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej. Wykład pt. „W zgodzie ze sobą. Trudne relacje - sztuka stawiania granic” odbędzie się w dniu 3 października 2019, o godz. 11.00 w auli Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Wykład wygłoszony zostanie podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020.

Ważną częścią rozmowy będzie również dyskusja. Już dzisiaj prosimy o przesyłanie pytań dr Ewie Woydyłło-Osiatyńskiej za pośrednictwem formularza.

Organizatorami cyklu „Sztuka relacji” są Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Klasztor Ojców Dominikanów w Rzeszowie. Partnerem merytorycznym jest Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii.


Drukuj