O języku serca i Porozumieniu bez Przemocy – za nami pierwsze z warsztatów w ramach cyklu „Sztuka Relacji”

Czy istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb wszystkich osób zaangażowanych w konflikt? Co robić z emocjami, które „zalewają” nas w przypadku sporu z bliską osobą? Jakie sformułowania i postawy blokują porozumienie i generują konflikty? Między innymi nad tymi zagadnieniami zastanawiali się studenci uczestniczący w warsztacie „Jak radzić sobie z konfliktami?”, który odbyły się 17 stycznia br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Warsztat był okazją do spojrzenia na relacje z innymi i sytuacje konfliktowe w nieco inny niż zazwyczaj sposób – mianowicie przez pryzmat Porozumienie bez Przemocy (NonViolent Communication). Ta idea porozumiewania się i budowania relacji, opracowana przez psychologa, dra Marshalla Rosenberga, zakłada odejście od oceniającego sposobu myślenia oraz skupienie się na potrzebach i emocjach skonfliktowanych stron.

Jak pisze sam autor: „Aby móc rozwiązywać konflikty, wykorzystując Porozumienie bez Przemocy, musimy nauczyć się słyszeć ludzkie potrzeby niezależnie od tego, w jakiej formie są wyrażane. Jeżeli rzeczywiście chcemy nieść innym pomoc, pierwszą rzeczą, jakiej warto się nauczyć, jest zrozumienie każdego komunikatu jako manifestacji jakiejś potrzeby. (…) Po tym, jak w pełni usłyszymy czyjeś potrzeby, wkraczamy na nowy poziom komunikacji, kluczowy do rozwiązania konfliktu.”  (M. B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa 2019)

Uczestnicy warsztatów poznali czterostopniowy model Porozumienia bez Przemocy, uczyli się zamieniać komunikaty oceniające na język faktów, a także analizowali swoje sytuacje konfliktowe.  

Warsztat „Jak radzić sobie z konfliktami” to pierwsze z cyklu trzech spotkań  realizowanych ramach projektu „Sztuka Relacji”, którego organizatorami są  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Klasztor Ojców Dominikanów w Rzeszowie. Warsztaty są uzupełnieniem wykładów psycholog, dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej, poświęconych budowaniu satysfakcjonujących, autentycznych i wspierających relacji z drugim człowiekiem.  


Drukuj